You are here: Home » Yoga » Starta yoga och meditationsskola

Starta yoga och meditationsskola

Yoga och meditation är två välgörande praktiker med gamla rötter som verkligen ligger i tiden. Eller kanske kan man uttrycka det som att vi i väst äntligen upptäckt att det finns en liten skatt att fördjupa sig i, i de österländska läror som är yogans och meditationens ursprungliga hemvist. Det finns massor av olika skolor inom yogan idag, vissa är traditionella, andra har ganska lite gemensamt med yogans ursprungliga former. Ofta bygger de på en specifik lärare eller gurus tolkning av äldre traditioner. I den här texten definierar vi yoga- och meditationsskola som en skola där undervisning äger rum i dessa ämnen. Du måste alltså inte ha en guru i mitten av undervisningen. Men, lärandet bör, som vi ska komma in på längre fram, bygga på genuin kunskap. Det är hur duktiga lärarna är som har största betydelse för eleverna kommer att uppfatta skolan. Men givetvis spelar även sådant som lokaler och deras läge in.

Så blir du en lärare

Att undervisa i yoga och meditation handlar dels om att vara en duktig pedagog med blick för andra människor och dels om att kunna sitt ämne. Insikt i yoga och meditation är inget man enbart kan läsa sig till utan man bör ha studerat dessa ämnen genom att utöva övningarna. Helst ska man själv ha haft en eller flera skickliga lärare som man tagit intryck från. Även om det idag finns gott om skickliga utövare som undervisar i Europa skadar det inte att ha levt med yoga och/eller meditation i något av de länder där praktikerna funnits riktigt länge. Pratar vi om yoga är det i första hand Indien som gäller. Meditation finns i fler kulturer och länder. Det är vanligt att nybörjare har många frågor och dessa bör man givetvis kunna besvara som lärare. På ett djupare plan handlar yoga och meditation om en form av utveckling som rör utövarens väsen på djupet. Det kräver lärare med personlig mognad och förståelse för de processer som övningarna kan starta. När det handlar om att starta en skola finns det dock även plats för duktiga visionärer och administratörer. Du måste inte själv undervisa för att kunna starta en skola.

Hitta din målgrupp

Att skapa n egen yoga- och meditationsskola innebär att man bygger upp något från grunden. En idé kan vara att ha bra lärare med olika inriktning och kanske en övergripande idé som utgår från behov och önskemål hos en viss målgrupp. För att hitta rätt bör man läsa av vad som redan finns på marknaden. Generellt ser det ut som så i Sverige idag att det finns gott om studios och gym där man kan studera västanpassad yoga som inte har så mycket med andlighet att göra. Det är helt enkelt allsidig form av träning och meditationen ses som rena avslappningsövningar. Det finns också väldigt strikta grenar inom yogan där anhängarna följer en viss guru. Det saknas något mitt emellan dessa ytterligheter. Yoga och meditation som syftar till att väcka människors nyfikenhet på de existentiella frågorna och som försöker närma sig något andligt utan blanda in auktoritetstro och dogmatism. du kan fakturera utan f-skatt men vi rekommenderar att man registrerar ett företag innan man börja bedriva undervisning.